Välkommen till Framtiden

 

Välkommen till Framtiden är en koncerngemensam metod som innebär att totalt 300 nyanlända (med kort utbildning) under sammanlagt tre år ska praktisera hos Bostadsbolaget, Familjebostäder och Poseidon. Tillsammans med språk- och annan utbildning som anordnas av Arbetsmarknad och vuxenutbildning eller Arbetsförmedlingen ska praktiken hos oss göra deltagaren redo för den svenska arbetsmarknaden och sitt första jobb. Genom denna inkludering bidrar Framtidenkoncernen till ett mer Jämlikt Göteborg samtidigt som vi förenar affärsnytta med bransch- och samhällsnytta. Välkommen till Framtiden är en samverkan mellan AB Framtiden, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

”Det gör mig riktigt glad i hjärtat när jag ser att stadens bolag och förvaltningar arbetar tillsammans med andra aktörer för att
underlätta tillträdet på arbetsmarknaden, för människor som i värsta fall annars skulle hamna utanför vårt samhälle.
Det är ett viktigt bidrag till att skapa en jämlikare och en mer demokratisk stad,
samtidigt som vi bidrar till vår egen framtida kompetensförsörjning.”

 Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i mänskliga rättigheter, Intraservice/Göteborgs stad

Samverkanspartners

Senaste nytt

Träffa oss på Almedalen 2018

Vill du träffa oss i Almedalen så ta kontakt enligt nedanstående, så kommer vi gärna och informerar om vad vi gör, hur vi arbetar och resultatet efter de två första omgångarna i Välkommen till Framtiden.  

Entreprenörer som har anställt via Välkommen till Framtiden