Klicka på rutorna för att få mer information

Handledarna

I Välkommen till Framtiden har vi en egen framtagen handledarutbildning som våra medarbetare går på om de vill ta emot en deltagare. Utbildningen handlar om att handleda nyanlända och syftet är att man ska få en större förståelse för personer som har varit på flykt och kunskap i att handleda.

Idag har vi ca 120 handledare som arbetar på Poseidon, Familjebostäder och Bostadsbolaget. Det är medarbetare med varma hjärtan och stora engagemang för individen. De handleder deltagarna i 6 mån på praktiktiden där de lär ut sina kunskaper i sina yrken, förbättrar individernas språkförståelse genom att prata svenska med dom hela dagarna, engagerar sig i deras läxor och blir en första vän och dörröppnare ut i det svenska samhället.

 

Framtidenkoncernen tycker att det är viktigt att dessa medarbetare uppmärksammas för deras engagemang, så förutom handledarutbildningen erbjuds varje handledare ett handledararvode.

För varje deltagaromgång anordnar vi även ett Samkväm för våra handledare på Emigranternas Hus, där vi blir väl mottagna av Roger Bodin som ger oss en tänkvärd resa genom vår svenska historia.

Handledarutbildning 2,5 dag:

Handledarskap för nyanlända

Innehåll:

  • Grunden i handledarskap
  • Bemötande
  • Ansvarsfördelning
  • Förhållningssätt och värdegrund
  • Hur möter jag någon som flytt
  • Kommunikation och coachande förhållningssätt
  • Ledarskap som handledare
  • Vilka stöd finns

 

Inbjudan till Samkväm

 

Samkväm

Konferenser

DUA

Delegationen för unga och nyanlända till arbete har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

DUA´s uppdrag:
Delegationen för unga och nyanlända till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer.

Läs mer om DUA’s uppdrag här

Läs om Välkommen till Framtiden i ’Foldern om Lokala Jobbspår’ här

Konferens med DUA -18

 

Integration i Boendemiljö 30 nov 2017

Göteborgs Jämlikhetskonferens 4 dec 2017

Om oss

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice.
Vi tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter, ger de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.
I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Vi har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss.
Vår ambition är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetar vi för att öka integrationen och välfärden i våra bostadsområden och att minska påverkan på miljön.

 

Almedalen

2017

 

Fotboll

Vi vet sedan tidigare att idrott fungerar preventivt mot att hamna i utanförskap och att den bryter barriärer mellan människor oavsett kön, etnicitet och religion. Därför har vi tagit initiativet till ett mångkulturellt korpenlag i fotboll, Vi är Framtiden, som är kopplat till det koncerngemensamma Välkommen till Framtiden.

 

”Syftet med laget är att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade, där våra deltagare skall
finna en gemenskap, knyta kontakter, ha roligt tillsammans samt få en meningsfull fritid.”
Josef Mudey. Coach.

 

2019 – Klicka här för Program och Resultat – Herrar – Klass 4C

2019-04-25 || Lill Fjärt 311 Vi är Framtiden || kl 19.15 || Spelplats: Länsmansgården 1
2019-05-02 || Vi är Framtiden – Pinetta Buscheta || kl 19.15 || Spelplats: Länsmansgården 1
2019-05-09 || Vi är Framtiden – Popstars Stalingrad || kl 18.30 || Spelplats: Länsmansgården 1
2019-05-16 || Skanska Slackers – Vi är Framtiden || kl 19.15 || Spelplats: Länsmansgården 1
2019-06-13 || THE FISHERMAN – Vi är Framtiden || kl 20.45 || Spelplats: Länsmansgården 1

 

2018 – Klicka här för Program och Resultat – Herrar – Klass 4J

2018-04-12 || Sykes Telenor 3 – 3 Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-04-19 || Vi är Framtiden 1 – 2 Granås || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-04-26 || Ortens Favoriter 1 – 2 Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-05-03 || Vi är Framtiden 1 – 5 FC Lejon || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-05-24 || Vi är Framtiden 20 Murphys Lag || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-05-31 || Team Sparta 22 Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-06-14 || Granås 50 Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-08-23 || Vi är Framtiden 131 Ortens Favoriter || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-08-30 || FC Lejon X – X Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-09-13 || Murphys Lag 34 Vi är Framtiden || kl 18.45 || Spelplats: Länsmansgården 2
2018-10-18 || Vi är Framtiden 30 Sykes Telenor || kl 19.15 || Spelplats: Heden 6

Nationaldagen

Välkommen till Framtiden vernissage

Inför Sveriges nationaldag bygger vi upp en inbjudande plats i Slottsskogen för picknick och ”häng” med Framtiden, dess bolag, entreprenörer och deltagare från Välkommen till Framtiden.

 

Nationaldagen i Slottsskogen 2018

Nationaldagen i Slottsskogen 2017

Andra aktörer