Representanter från AB Framtiden, Bostadsbolaget, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning var på plats och presenterade hur vi individanpassar våra gemensamma insatser i staden, där kombinationen av språk, kompetenshöjande åtgärder och arbetslivserfarenhet är stora framgångsfaktorer för deltagarnas ökade självkänsla och vägen till ett första jobb.

Stort tack till alla som medverkade!