Här hittar du våra kontaktuppgifter

Förvaltnings AB Framtiden

Sükran Dogan, Planeringsledare

Bostadsbolaget

Rebecca Lindqvist, Instegskoordinator

Poseidon

Lennart Wahlstedt, Utemiljöchef - Fastighetsutveckling

Familjebostäder

Annika Berntsson, Boutvecklare

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Anders Johansson, Planeringsledare

Arbetsförmedlingen Etablering

Benjamin Bittone, Arbetsförmedlare