Vårt processflöde

  1. Efter att urvalsprocessen är klar hos Arbetsförmedlingen så får nyanlända en kallelse till projektets informationsträff. Där presenterar vi hela upplägget för individerna, intervjuar dom och identifierar vilka som skall starta i projektet.
  2. Deltagarna startar på Folkuniversitetet och har Yrkessvenska, Samhällsorientering och Service och Bemötande på schemat. Detta pågår på heltid i upp till 12 veckor.
    * Under skolperioden går bolagen in från AB Framtiden och informerar om nästa skede för deltagarna; Vår arbetspolicy, passa tider, anmälningsplikt vid sjukdom, arbetskläder mm.
  3. När 12 veckor har nått sitt slut så startar praktiken på bolagen. Då är deltagarna ute hos utbildade handledare 3 dgr/v och inne på skolan 2 dgr/v (=heltid).
    * Under praktikens gång har vi uppföljningsmöten med skolan, praktikplatserna och deltagarna för att kontinuerligt vara uppdaterade i deras processer, för att sedan matcha ut deltagarna mot önskade utbildningar och/eller entreprenörer och bolag som är intresserade av att anställa kandidater genom oss.
  4. Yrkessvenska/SFI finns fortsatt med under anställningsformen då vi är måna om att deltagarna skall ha en fortsatt utveckling i språket, men också för att arbetsgivaren skall känna att det går framåt med dess anställda.

Vårt organisationsschema