Vår process

 1. Efter att urvalsprocessen och intervjuerna är klara hos Arbetsförmedlingen får kandidaterna en kallelse till ett uppstartsmöte.
        Där presenterar vi alla samverkanspartners och hela upplägget för kandidaterna. Kort efter mötet startar vårt heltidsprogram.
 2. Deltagarna startar på Folkuniversitetet och har SFI, Yrkessvenska, Samhällsorientering, Studieteknik i körkortsteori, samt Service
        och Bemötande på schemat. Detta pågår i ca 3 månader, där alla deltagare går i samma skola, nivåindelat i tre klasser.
     – Under introduktionstiden kommer bolagens samordnare till skolan på besök några gånger, skapar relationer och berättar om
        hur starten på praktiken kommer att se ut inom kort. Information delas ut om arbetstider, vilken adress man skall till, vilka
        handledare man skall få, samt ett studiebesök bokas in på arbetsplatsen ca en vecka innan praktikstart.
     – Innan praktikstart har bolagens samordnare även sett till att informera i bolagen om starten för Välkommen till Framtiden,
        tillfrågat medarbetare om de kan ta emot en deltagare och anmält frivilliga medarbetare på en handledarutbildning som
        Arbetsmarknad och Vuxenutbildning anordnar.
 3. När introduktionen är slut startar praktikperioden som går parallellt med skolan och är i upp till 6 månader, beroende på
        individuella processer och utveckling av bla språk och färdigheter. Deltagarna praktiserar tre dagar i veckan och går i skolan två
        dagar i veckan.
        Handledarna gör upplägg för varje vecka och går successivt från att visa och lära ut sina arbetsuppgifter, till att uppmuntra
        självständighet och eget initiativtagande under praktikens gång. Svenska talas kontinuerligt för att öka de muntliga
        språkkunskaperna och många handledare hjälper till med läxor, vägleder och ökar förståelsen för våra svenska system, samt
        blir en första kontakt och vän i arbetsmarknaden.
     – Uppföljningar mellan handledare, samordnare, lärare och Arbetsförmedlingen sker kontinuerligt.
     – En gång i månaden träffas alla samverkansparters på deltagarkonferenser. Här går man igenom alla deltagare individuellt med
        uppföljning från både skola och praktik, för att ha en samlad bild om individerna, samt om olika och/eller andra insatser bör ske
        för individen.
 4. Under praktikens gång sker möten med entreprenörer som är intresserade av Välkommen till Framtiden och har behov av
        personal. De tillfällen då entreprenörer har visst utbildningskrav inför en anställning så tillhandahåller Arbetsmarknad och
        Vuxenutbildning samt Arbetsförmedlingen även utbildningar och kurser för deltagarna när och om det blir aktuellt i den
        individuella etableringsplanen, för att deltagare ska kunna bli anställningsbara. Om bedömningen blir att deltagare behöver
        fortsatt Yrkessvenska/SFI under anställningens första tid, så skrivs anställningen på 60-80% för att resterande tid skall kunna
        förläggas på skolan. Uppföljning sker i den mån entreprenören vill ha sitt upplägg.

 

 

 

Ansvar och Roller